Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Hudáková Anna (50%)
Autor:Majerníková Ľudmila (40%)
Autor:Vojteková Marta (10%)
Názov:Odborná terminológia v pregraduálnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov [elektronický dokument]
Zdroj:Cudzie jazyky v premenách času [elektronický dokument] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
Vydavateľské údaje:Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020
Lokácia:s. 99-108
ISBN:978-80-225-4710-9