Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Lukáčová Jana (100%)
Názov:Šturák, P.: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945 – 1989. Prešov : Petra, n. o., 295 s. ISBN 978-80-8099-138-8 [elektronický dokument]
Zdroj:Acta theologica et religionistica [elektronický dokument] : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : e-journal graduand of GTF PU in Prešov
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Prešov, (2020), s. 125-125
ISSN:1338-7251
URL:https://www.unipo.sk/public/media/15888/ATeR%202020-1.pdf