Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Lenartová Ľubica (100%)
Názov:Furman, M.: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina : Martin Furman, 2016. 419 s. ISBN 978-80-972396-2-6 [elektronický dokument]
Zdroj:Acta theologica et religionistica [elektronický dokument] : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : e-journal graduand of GTF PU in Prešov
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Prešov, (2020), s. 123-124
ISSN:1338-7251
URL:https://www.unipo.sk/public/media/15888/ATeR%202020-1.pdf