Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Beňková Jana (100%)
Názov:Volková, N.: Manželstvo a rodina vo vzájomnom dialógu. Prešov : Prešovská univerzita – GTF, 2019. 200 s. ISBN 978-80-555-2248-7 [elektronický dokument]
Zdroj:Acta theologica et religionistica [elektronický dokument] : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : e-journal graduand of GTF PU in Prešov
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Prešov, (2020), s. 119-120
ISSN:1338-7251
URL:https://www.unipo.sk/public/media/15888/ATeR%202020-1.pdf