Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Poráčová Janka (10%)
Autor:Konečná Mária (10%)
Autor:Nagy Melinda (10%)
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (10%)
Autor:Sedlák Vincent (10%)
Autor:Zahatňanská Mária (10%)
Autor:Kimáková Tatiana (10%)
Autor:Tkáčová Renáta (10%)
Autor:Odlerová Eva (5%)
Autor:Vašková Hedviga (5%)
Autor:Hricová Katarína (5%)
Autor:Avuková Andrea (5%)
Názov:Vplyv životného štýlu na zdravie a výživové návyky ľudskej populácie vybraných členských krajín Európskej únie [elektronický dokument]
Zdroj:Zdravie a zdravý životný štýl v kontexte 21. storočia [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou : proceedings of scientific contributions with international participation
Vydavateľské údaje:Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2020
Lokácia:s. 97-103
ISBN:978-80-553-3503-2