Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Trellová Ivana (100%)
Názov:Ledford, J.R., Gasz, D.L.: Single Case Research Methodology, Application in Special Education and Behavioral Sciences. 3rd edition. New York, NY: Routledge. 2018. 424 s. ISBN 978-1138-55713-0 [print]
Zdroj:Štúdie zo špeciálnej pedagogiky [print] : medzinárodný vedecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Prešov, (2020), s. 108-110
ISSN:2585-7363