Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Trellová Ivana (100%)
Názov:Barbera, M. L., Rasmussen, T. The verbal behavior approach. How to teach children with autism and related disorders. London Jessica Kingsley Publishers, 2007. 199 s. ISBN 978-1-84310-852-8 [print]
Zdroj:Štúdie zo špeciálnej pedagogiky [print] : medzinárodný vedecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Prešov, (2020), s. 104-105
ISSN:2585-7363