Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Mikurčíková Lucia (100%)
Názov:Súčasné úskalia inkluzívneho vzdelávania na Slovensku [print]
Zdroj:Integrované/inkluzívne vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami [print] : zborník vedeckých príspevkov
Vydavateľské údaje:Bratislava : IRIS - Vydavateľstvo a tlač, 2020
Lokácia:s. 91-102
ISBN:978-80-8200-058-3