Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Hlebová Bibiána (100%)
Názov:Barbera, Mary Lynch a Rasmussen, Tracy. Rozvoj verbálního chování: jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 207 stran. ISBN 978-80-210-9212-9 [print]
Zdroj:Štúdie zo špeciálnej pedagogiky [print] : medzinárodný vedecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Prešov, (2020), s. 104-105
ISSN:2585-7363