Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Trellová Ivana (80%)
Autor:Hlebová Bibiána (20%)
Názov:Učenie mandov u detí s poruchami autistického spektra a inými vývinovými poruchami [print]
Zdroj:Štúdie zo špeciálnej pedagogiky [print] : medzinárodný vedecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Prešov, (2020), s. 65-75
ISSN:2585-7363