Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Kimáková Tatiana (75%)
Autor:Vargová Viola (4%)
Autor:Onačillová Eva (4%)
Autor:Cimboláková Iveta (4%)
Autor:Uher Ivan (4%)
Autor:Harich Peter (4%)
Autor:Schuster Jan (1%)
Autor:Poráčová Janka (4%)
Názov:Mercury accumulation in plants from contaminated arable lands in Eastern Slovakia [elektronický dokument]
Zdroj:Annals of Agricultural and Environmental Medicine [print]
Lokácia:Roč. 27, č. 1. - Lublin, (2020), s. 29-35
ISSN:1232-1966. - ISSN 1898-2263