Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Kovaľová Jana (34%)
Autor:Ondrijová Ivana (33%)
Autor:Ratnayake Kaščáková Dagmara (33%)
Názov:The customers' perception of the sellers in the context of gender differences [print, elektronický dokument]
Zdroj:Balkans journal of emerging trends in social sciences [print]
Lokácia:Roč. 2, č. 1. - Belehrad, (2019), s. 80-87
ISSN:2620-164X