Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Rigelský Martin (50%)
Autor:Kopor Ivan (50%)
Názov:Marketingové inštrumentárium a jeho aplikácia v ústavnej zdravotnej starostlivosti [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Prešov, (2019), s. 69-77
ISSN:1339-0260