Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Kovaľová Eva (25%)
Autor:Rigelský Martin (25%)
Autor:Kovaľ Alexander (25%)
Autor:Kopor Ivan (25%)
Názov:Personalization of the communication process of ordering and reminding the terms of dental outpatient haealthcare facilities in the value-raising policy for the patient [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Prešov, (2019), s. 92-101
ISSN:1339-0260