Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Gal Drzewiecka Iveta (100%)
Názov:Rekonštrukcia mentálnej dimenzie príbehu v recepcii textovo-obrazových naratívov (na príklade obrazových kníh O. Lavieho a W. Erlbrucha Medveď, ktorý tam nebol a S. Tana Stratená vec) [print]
Zdroj:O dieťati, jazyku, literatúre [print] : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Prešov, (2019), s. 32-45
ISSN:1339-3200