Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Bodnárová Martina (100%)
Názov:Exorcistický komunikačný subregister v kontexte náboženskej komunikácie a slovenskej lingvistiky [print]
Zdroj:Slovenská reč [print, elektronický dokument] : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
Lokácia:Roč. 84, č. 3. - Bratislava, (2019), s. 288-306
ISSN:0037-6981. - ISSN 1338-4279