Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Tlučáková Lenka (60%)
Autor:Németh František (40%)
Názov:Pohybová aktivita ako nástroj udržania sebestačnosti senioriek – longitudinálne sledovanie [print]
Zdroj:Geriatria [print] : odborný časopis slovenských a českých geriatrov
Lokácia:Roč. 25, č. 1. - Bratislava, (2019), s. 6-12
ISSN:1335-1850