Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Drančák Eduard (100%)
Názov:On structural complexity of written English: relating more through relative clauses [elektronický dokument]
Zdroj:Jazyk a kultúra [elektronický dokument] : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity
Lokácia:Roč. 10, č. 39-40. - Prešov, (2019), s. 2-8
ISSN:1338-1148
URL:http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo39-40.html