Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFB
Autor:Bilasová Viera (100%)
Názov:Filozofické východiská etickej výchovy [elektronický dokument]
Zdroj:Kritické myslenie a filozofická reflexia v edukácii [elektronický dokument] : zborník štúdií z vedeckého kolokvia
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2020
Lokácia:s. 182-194
ISBN:978-80-557-1673-2
URL:https://www.pdf.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=21388