Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Jašková Anna (50%)
Autor:Sabolová Fabianová Antónia (50%)
Názov:Analýza súčasného stavu problematiky ľudí bez domova v podmienkach Slovenskej republiky [elektronický dokument]
Zdroj:Kvalita života 2019 [elektronický dokument] : interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020
Lokácia:s. 204-211
ISBN:978-80-555-2404-7
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/KacmarovaM1