Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Šarišská Miriama (30%)
Autor:Balogová Beáta (40%)
Autor:Hamadej Martin (30%)
Názov:Normatívna analýza sociálnej intervencie obvineným, odsúdeným a prepusteným klientom s dôrazom na kvalitu života [elektronický dokument]
Zdroj:Kvalita života 2019 [elektronický dokument] : interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020
Lokácia:s. 388-399
ISBN:978-80-555-2404-7
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/KacmarovaM1