Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Opočenská Mária (10%)
Autor:Babinčák Peter (90%)
Názov:Postoje k viacdetným rodinám v období mladej dospelosti a ich súvislosť s rodinným prostredím, socioekonomickým statusom a religiozitou [elektronický dokument]
Zdroj:Kvalita života 2019 [elektronický dokument] : interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020
Lokácia:s. 318-326
ISBN:978-80-555-2404-7
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/KacmarovaM1