Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Búgelová Tatiana (45%)
Autor:Čupková Lena (45%)
Autor:Dzvoníková Natália (10%)
Názov:Úroveň spokojnosti seniorov s viacgeneračným bývaním v závislosti od typu, lokality bývania a prežívania ageizmu v rodinnom prostredí [elektronický dokument]
Zdroj:Kvalita života 2019 [elektronický dokument] : interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020
Lokácia:s. 94-104
ISBN:978-80-555-2404-7
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/KacmarovaM1