Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Čupková Lena (45%)
Autor:Köverová Natália (45%)
Autor:Gajdošociová Patrícia (10%)
Názov:Ageistické postoje k seniorom v závislosti od frekvencie a kvality intergeneračného kontaktu [elektronický dokument]
Zdroj:Kvalita života 2019 [elektronický dokument] : interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020
Lokácia:s. 119-130
ISBN:978-80-555-2404-7
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/KacmarovaM1