Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Ondriová Iveta (50%)
Autor:Magurová Dagmar (25%)
Autor:Mrosková Slávka (25%)
Názov:Prevencia delikvencie a kriminality detí a mladistvých [print]
Zdroj:Pediatria [print] : vedecko-odborný lekársky časopis : Scientific Medical Journal
Lokácia:Roč. 14, č. 5. - Bratislava, (2019), s. 170-172
ISSN:1336-863X