Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Hadašová Lívia (60%)
Autor:Fertaľová Terézia (20%)
Autor:Ondriová Iveta (20%)
Názov:Motivácia zdravotníckych pracovníkov [elektronický dokument]
Zdroj:GRANT journal [elektronický dokument] : European Grant Projects, Results, Research & Development, Science : Peer-Reviewed Scientific Journal
Lokácia:Roč. 8, č. 2. - Hradec Králové, (2019), s. 16-19
ISSN:1805-0638. - ISSN 1805-062X
URL:http://www.grantjournal.com/issue/0802/PDF/0802hadasova.pdf