Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Lenhardtová Martina (100%)
Názov:Štefan Krčméry and his contribution to adult education and enlightenment activities in interwar Slovakia [elektronický dokument]
Zdroj:AD ALTA [print, elektronický dokument] : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis
Lokácia:Roč. 9, č. 2. - Hradec Králové, (2019), s. 149-151
ISSN:1804-7890. - ISSN 2464-6733
URL:http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0902/papers/A_lenhardtova.pdf