Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:GII
Autor:Babinčák Peter (50%)
Autor:Kačmárová Monika (50%)
Názov:Medzinárodná vedecká konferencia Kvalita života 2019 [print]
Zdroj:Na pulze [print] : časopis Prešovskej univerzity v Prešove
Lokácia:Roč. 12, č. 5. - Prešov, (2019), s. 55-55
ISSN:1337-9208