Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Bizoňová Monika (100%)
Názov:Historia et Diarium Convictus Leutschoviensis: prameň k dejinám jezuitského konviktu v Levoči v 17. – 18. storočí [print]
Zdroj:Historia Ecclesiastica [print] : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe
Lokácia:Roč. 10, č. 2. - Prešov, (2019), s. 233-241
ISSN:1338-4341