Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Opalková Jarmila (50%)
Autor:Charfaoui Emília (50%)
Názov:Text v cestovnom ruchu ako semiotická kategória. Branding a naming miest [print]
Zdroj:Lingua et vita [print, elektronický dokument] : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie
Lokácia:Roč. 8, č. 16. - Bratislava, (2019), s. 31-44
ISSN:1338-6743