Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Nováček Jozef (25%)
Autor:Kopecká Monika (25%)
Autor:Oťaheľ Ján (25%)
Autor:Feranec Ján (25%)
Názov:Hodnotenie zmien krajiny na Slovensku s využitím údajov CORINE Land Cover [print, elektronický dokument]
Zdroj:Životné prostredie [print, elektronický dokument] : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie : Revue for Theory and Care of the Environment
Lokácia:Roč. 53, č. 2. - Bratislava, (2019), s. 88-90
ISSN:0044-4863. - ISSN 2585-7800