Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Hnatová Jana (80%)
Autor:Mokriš Marek (20%)
Názov:Sebahodnotenie kognitívneho výkonu študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky dosahujúcich rôzne klasifikačné stupene hodnotenia v matematike [elektronický dokument]
Zdroj:Elementary Mathematics Education Journal [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 1, č. 2. - Olomouc, (2019), s. 16-26
ISSN:2694-8133
URL:http://emejournal.upol.cz/Issues/Vol1No2/Hnatova-Mokris_2019_Vol1No2.pdf