Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Škerháková Veronika (60%)
Autor:Tej Juraj (20%)
Autor:Mišenková Michaela (20%)
Názov:Analýza a komparácia didaktickej vybavenosti učebníc z predmetu manažment [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Prešov, (2019), s. 169-181
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2019/02/02_2019_17.pdf