Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Šofranková Beáta (60%)
Autor:Kiseľáková Dana (40%)
Názov:Analýza hodnotenia podnikateľského prostredia krajín EÚ (28) pomocou doing business indexu [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Prešov, (2019), s. 1-11
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2019/02/02_2019_01.pdf