Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Loumová Veronika (80%)
Autor:Ondríková Denisa (20%)
Názov:Angažovanosť ako kľúčový predpoklad udržania hotelových pracovníkov [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Prešov, (2019), s. 26-34
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2019/02/02_2019_03.pdf