Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Knapík Ján (50%)
Autor:Balogová Beáta (50%)
Názov:Hodnotová orientácia študentov sociálnej práce [elektronický dokument]
Zdroj:Journal Socioterapie [elektronický dokument] : vedecký časopis Inštitútu edukológie a sociálnej práce
Lokácia:Roč. 5, č. 2. - Prešov, (2019), s. 53-58
ISSN:2453-7543
URL:https://www.unipo.sk/public/media/29623/Journal%20Socioterapie%20SSP%20final%2021.1..pdf