Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Dudášová Júlia (100%)
Názov:Od staroslovienčiny k cirkevnej slovančine [print]
Zdroj:Slavica Slovaca [print, elektronický dokument] : orgán Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Matice slovenskej
Lokácia:Roč. 54, č. 2. - Bratislava, (2019), s. 156-165
ISSN:0037-6787. - ISSN 1336-2364