Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Köverová Natália (100%)
Názov:Štýly kariérového rozhodovania ako prediktory ťažkostí v kariérovom rozhodovaní adolescentov [print]
Zdroj:Psychológia a patopsychológia dieťaťa [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 53, č. 2. - Bratislava, (2019), s. 120-133
ISSN:0555-5574