Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Köverová Natália (100%)
Názov:Štýl kariérového rozhodovania a ďalšie vlastnosti osobnosti ako prediktory ťažkostí v kariérovom rozhodovaní u adolescentov [elektronický dokument]
Zdroj:Kariérové poradenstvo v teórii a praxi [elektronický dokument]
Lokácia:č. 16. - Bratislava, (2019), s. 1-12
ISSN:1338-8231
URL:https://www.euroguidance.sk/index.php?sw=6