Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Brodňanská Erika (50%)
Autor:Koželová Adriána (50%)
PrekladateľDrengubiak Ján (100%)
Názov:Ethical teachings of classical antiquity philosophers in the poetry of saint Gregory of Nazianzus [print]
Zdroj:Ethics & Bioethics [print, elektronický dokument] : (in Central Europe)
Lokácia:Roč. 9, č. 3-4. - Varšava, (2019), s. 98-105
ISSN:1338-5615. - ISSN 2453-7829