Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Belovičová Mária (50%)
Autor:Balážová Ivana (10%)
Autor:Pilko Ján (10%)
Autor:Vansač Peter (10%)
Autor:Mironyuk Ivan (10%)
Autor:Ermolova Tatiana (10%)
Názov:Chronic hepatitis C – in risk group in Eastern Europe: a global public-health problem [print]
Zdroj:Clinical Social Work and Health Intervention [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 10, č. 4. - Viedeň, (2019), s. 33-41
ISSN:2222-386X. - ISSN 2076-9741