Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Kónyová Annamária (100%)
Názov:Dejiny obnoveného prešovského reformovaného zboru do roku 1918 [print]
Zdroj:Historia Ecclesiastica [print] : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe
Lokácia:Roč. 10, č. 1. - Prešov, (2019), s. 101-117
ISSN:1338-4341