Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Bačinský Tomáš (100%)
Názov:Osobná prítomnosť a participácia na vzdelávacom procese ako indikátor jeho kvality [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Prešov, (2019), s. 139-145
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2019/02/02_2019_14.pdf