Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Marchevská Martina (50%)
Autor:Kravčáková Vozárová Ivana (50%)
Názov:Vývoj SR a krajín EU28 z hľadiska konkurencieschopnosti [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Prešov, (2019), s. 77-86
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2019/02/02_2019_08.pdf