Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Mitríková Jana (34%)
Autor:Marchevská Martina (33%)
Autor:Jakubová Alžbeta (33%)
Názov:Percepcia podujatia Dni mesta Prešov jeho návštevníkmi [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Prešov, (2019), s. 48-58
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2019/02/02_2019_04.pdf