Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Fedorko Igor (50%)
Autor:Gregová Petra (50%)
Názov:Gamifikácia ako moderný nástroj marketingovej komunikácie [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 7. - Prešov, (2019), s. 24-29
ISSN:1339-0260