Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tomčíková Ľuba (100%)
Názov:Vedenie a výchova talentov ako jeden z významných dôsledkov globálneho sveta práce v oblasti riadenia ľudských zdrojov [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 7. - Prešov, (2019), s. 47-53
ISSN:1339-0260