Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Gburová Jaroslava (33%)
Autor:Fedorko Igor (33%)
Autor:Džula Denis (34%)
Názov:Aktuálny prehľad vybraných nástrojov SEO [elektronický dokument]
Zdroj:Journal of global science [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 4. - Prešov, (2019), s. 1-5
ISSN:2453-756X
URL:http://www.jogsc.com/pdf/2019/special/aktualny.pdf