Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Daňová Monika (34%)
Autor:Kravčáková Vozárová Ivana (33%)
Autor:Vavrek Roman (33%)
Názov:Štúdia vzťahu medzi pracovnými príjmami a odvetvovou štruktúrou v podmienkach Slovenskej republiky [elektronický dokument]
Zdroj:Journal of global science [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 4. - Prešov, (2019), s. 1-7
ISSN:2453-756X
URL:http://www.jogsc.com/pdf/2019/special/studia.pdf