Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Vravec Ján (50%)
Autor:Korečko Jaroslav (50%)
Názov:Vybrané aspekty minimálnej mzdy v kontexte nízkopríjmových skupín obyvateľstva SR [elektronický dokument]
Zdroj:Journal of global science [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 4, č. 2. - Prešov, (2019), s. 1-7
ISSN:2453-756X
URL:http://www.jogsc.com/pdf/2019/2/vybrane.pdf